co-working

Η διασυνοριακή περιοχή και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία, χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση.

Το έργο CO-WORKING φιλοδοξεί να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα με τη δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με στόχο την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του συστήματος βασίζεται στην εγκαθίδρυση δύο υποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων με έδρα στις δύο χώρες, αντίστοιχα.

Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση των ομάδων πρώιμου σταδίου για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας υπό πραγματικές συνθήκες, προτού αναλάβει επιχειρηματικό ρίσκο, με στόχο τη μετατροπή των αρχικών ιδεών σε βιώσιμες προτάσεις που ξεπερνούν τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου».

Η διασυνοριακή περιοχή και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία, χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση.

Το έργο CO-WORKING φιλοδοξεί να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα με τη δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με στόχο την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του συστήματος βασίζεται στην εγκαθίδρυση δύο υποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων με έδρα στις δύο χώρες, αντίστοιχα.

Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση των ομάδων πρώιμου σταδίου για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας υπό πραγματικές συνθήκες, προτού αναλάβει επιχειρηματικό ρίσκο, με στόχο τη μετατροπή των αρχικών ιδεών σε βιώσιμες προτάσεις που ξεπερνούν τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου».

Οι Εταίροι του Έργου

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (Επικεφαλής Εταίρος)

Επικεφαλής Εταίρος του CO-WORKING είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ, ο φορέας που έχει αναλάβει την διαχείριση και ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ρόλος της ΑΖΚ είναι η ενίσχυση και προβολή της καινοτομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έμφαση σε σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και το συντονισμό έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθώς έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα στο πλαίσιο του INTERREG.

Website: https://www.thessinnozone.gr/

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι ο πανεπιστημιακός θεσμός που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο ΕΛΚΕ διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων. Διαθέτει έμπειρους ερευνητές και ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση στα οικονομικά, την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις κ.λπ. Το προσωπικό του τμήματος έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα όπως INTERREG A, B και C, ESPON, INTERACT, FP, HORIZON κ.λπ.

Website: https://www.auth.gr/en/rc-en/

University of National and World Economy

Το University Of National and World Economy, είναι ένα από τα παλαιότερα, πιο διάσημα και μεγαλύτερα Οικονομικά Πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρωτοπόρος στη Βουλγαρική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2006 το UNWE έλαβε την υψηλότερη θεσμική αξιολόγηση μεταξύ όλων των βουλγαρικών πανεπιστημίων από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Διαπίστευσης. Το Πανεπιστήμιο είναι ο απόλυτος ηγέτης στους επαγγελματικούς τομείς των Οικονομικών, Διοίκησης και Διοίκησης στη Βουλγαρία.

Website: https://www.unwe.bg/en/

National Company Industrial Zones PLC

Η NATIONAL COMPANY INDUSTRIAL ZONE PLC, είναι μια εταιρεία υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομίας της Βουλγαρίας, η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται βιομηχανικές και ελεύθερες ζώνες, βοηθώντας τους επενδυτές στην υλοποίηση έργων. Η εταιρεία βοηθά τους επενδυτές στην υλοποίηση έργων σε οικονομικές ζώνες με δομημένη υποδομή, θέσεις πρώτης κατηγορίας και συγκοινωνιακές συνδέσεις και διαχειρίζεται 11 βιομηχανικές ζώνες σε όλη τη χώρα με συνολική έκταση άνω των 7,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.

Website: http://www.nciz.bg/en/

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Νέα

Παραδοτέα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι